Joachimiak-Prażanowska, Joanna. 2015. „O ZAPOŻYCZENIACH LEKSYKALNYCH Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W POLSZCZYŹNIE MIĘDZYWOJENNEJ. NA MATERIALE TYGODNIKA ILUSTROWANEGO”. Acta Neophilologica 2 (XVII):11-23. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/751.