Pluskota, Teresa. 2015. „WPŁYW JĘZYKA URZĘDOWEGO NA SYSTEM NAZEWNICZY MIESZKAŃCÓW PARAFII PRAWOSŁAWNEJ W BIAŁOWIEŻY NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU ORAZ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (NA PODSTAWIE ZAPISÓW W KSIĘGACH METRYKALNYCH)”. Acta Neophilologica 2 (XVII):53-59. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/755.