Letka-Spychała, Olga. 2015. „DROGA PIELGRZYMA JAKO PRZYKŁAD METAFORYCZNEGO MODELU CZASU W POEZJI INNY LISNIANSKIEJ”. Acta Neophilologica 2 (XVII):131-39. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/763.