Filinowicz, Alina. 2014. „NAZWY TERENOWE POWIATU SOKÓLSKIEGO Z SUFIKSEM -ICHA”. Acta Neophilologica 2 (XVI):15-24. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/771.