Grabowska, Katarzyna. 2014. „POLONIZMY LEKSYKALNE W WYBRANYCH LATOPISACH BIAŁORUSKO-LITEWSKICH”. Acta Neophilologica 2 (XVI):25-35. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/772.