Graczykowska, Tamara. 2014. „UWAGI O JĘZYKU PROPAGANDY POLITYCZNEJ W PRASIE POLSKOJĘZYCZNEJ WYDAWANEJ W ZSRR W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (NA PRZYKŁADZIE «TRYBUNY RADZIECKIEJ»)”. Acta Neophilologica 2 (XVI):37-46. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/773.