Nawacka, J. (2009) „DERYWATY CZASOWNIKOWE OKREŚLAJĄCE MIŁOŚĆ, EROTYKĘ I SEKS WE WSPÓŁCZESNYM ROSYJSKIM ŻARGONIE MŁODZIEŻOWYM”, Acta Neophilologica, (XI), s. 27–34. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1274 (Udostępniono: 16 czerwiec 2024).