Ковбасенко, Ю. (2009) „Л1ТЕРАТУРА ПОСТМОДЕРН13МУ: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ”, Acta Neophilologica, (XI), s. 45–67. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1277 (Udostępniono: 27 marzec 2023).