NDiaye, I. A. (2008) „DOM - OJCZYZNA W EMIGRACYJNEJ POEZJI M. CWIETAJEWEJ”, Acta Neophilologica, (X), s. 139–146. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1302 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).