Zienkiewicz, T. (2002) „POLONIKA W MIESIĘCZNIKU «KIJEWSKAJA STARINA» (1882-1906). ZARYS PROBLEMATYKI”, Acta Neophilologica, (IV), s. 45–52. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1459 (Udostępniono: 2 marzec 2024).