Sobczak, J. (2002) „POSTAĆ GRISZKI RASPUTINA W ŚWIETLE OSTATNICH PUBLIKACJI HISTORYCZNYCH”, Acta Neophilologica, (IV), s. 99–111. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1464 (Udostępniono: 29 marzec 2023).