Sarnowski, M. (2003) „O MOŻLIWOŚCIACH PARCELACJI PRZESTRZENI KOMUNIKACJI NEGATYWNEJ W JĘZYKU POLSKIM”, Acta Neophilologica, 1(V), s. 117–127. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1488 (Udostępniono: 30 marzec 2023).