Rudziewicz, I. (2003) „ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ И НРАВСТВЕННОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СЕРГЕЯ ЗАЛЫГИНА 80-90-Х ГОДОВ XX ВЕКА”, Acta Neophilologica, 1(V), s. 187–193. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1495 (Udostępniono: 1 kwiecień 2023).