Bartoszewicz, A. (2001) „Niepoznane formacje rosyjskie typu побольше, побыстрее”, Acta Neophilologica, (III), s. 5–10. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1547 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).