Dąbrowska, M. (2018) „PIOTRA DUBROWSKIEGO ZWIĄZKI Z POLSKĄ (Z ZAWARTOŚCI I O ZAWARTOŚCI WYBRANYCH CZASOPISM POLSKICH ORAZ ROSYJSKICH POŁOWY XIX WIEKU)”, Acta Neophilologica, 1(XX), s. 155–167. doi: 10.31648/an.2693.