Kozak, B. (2019) „KIM JEST AMFINOGEN KRYŻANOWSKI – TAJEMNICZY MNICH Z SATYRY SYMEONA Z POŁOCKA”, Acta Neophilologica, 1(XXI), s. 69–79. doi: 10.31648/an.4363.