Raspapou, A. (2019) „GRA Z GATUNKIEM JAKO SPOSÓB PRZEZWYCIĘŻENIA KRYZYSU TRADYCYJNYCH FORM W LITERATURZE BIAŁORUSKIEJ (NA PODSTAWIE DZIENNIKA FACEBOOKOWEGO RADZIWA «PRUDOK» ANDRUSIA HORWATA)”, Acta Neophilologica, 1(XXI), s. 79–85. doi: 10.31648/an.4364.