Orzechowska, J. (2019) „INSTYTUT SŁOWIAŃSZCZYZNY WSCHODNIEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE. WSPOMNIENIA JUBILEUSZOWE”, Acta Neophilologica, 1(XXI), s. 119–130. doi: 10.31648/an.4369.