Krawiec, M. (2019) „«Boże narodzenie» jako punkt odniesienia do pracy międzyprzedmiotowej uczniów na zajęciach językowych – propozycje studentów kierunku pedagogiczno-językowego”, Acta Neophilologica, 2(XXI), s. 7–20. doi: 10.31648/an.4741.