Szymula, R. (2020) „Retoryczne strategie i taktyki wywierania wpływu na wyborców w programach rosyjskich partii politycznych”, Acta Neophilologica, 1(XXII), s. 31–44. doi: 10.31648/an.5215.