Woch, J. (2020) „Specyfika semantyczna czasowników z przyrostkiem -ну-/-ną- w języku rosyjskim i polskim”, Acta Neophilologica, 1(XXII), s. 45–54. doi: 10.31648/an.5216.