Gładkowska, D. (2020) „Transmedialne losy wybranych fragmentów XVI- i XVII-wiecznej poezji i prozy Johna Donne’a jako ilustracja społecznej użyteczności śmiechu”, Acta Neophilologica, 1(XXII), s. 113–126. doi: 10.31648/an.5222.