Nawacka, J. (2020) „Językowy obraz miłości w ujęciu translatorycznym (na podstawie «Zbrodni i kary» Fiodora Dostojewskiego)”, Acta Neophilologica, 1(XXII), s. 127–148. doi: 10.31648/an.5223.