Godzich, A. (2020) „Polskie ekwiwalenty funkcjonalne leksemów brodino i mozzarella z włoskich kronik piłkarskich”, Acta Neophilologica, 1(XXII), s. 171–186. doi: 10.31648/an.5225.