Matus, I. (2020) „Obrzędowe pieczywo weselne podlaskiej tradycji wschodniej – korowaj, rahulki, dwojany, korowajczyki, huski”, Acta Neophilologica, 1(XXII), s. 187–204. doi: 10.31648/an.5226.