Pędzisz, J. (2020) „Koncepcja ruchu w dyskursie o tańcu współczesnym”, Acta Neophilologica, 2(XXII), s. 83–96. doi: 10.31648/an.5586.