Jochimczyk, M. K. (2020) „O kształceniu umiejętności tworzenia związków międzytekstowych uwzględniającym poszczególne etapy pracy z cudzym tekstem”, Acta Neophilologica, 2(XXII), s. 109–122. doi: 10.31648/an.5588.