Chłosta-Zielonka, J. (2020) „Postpamięć czy pamięć indywidualna? Doświadczenie Zagłady zobrazowane w reportażu Agaty Tuszyńskiej pt. «Bagaż osobisty po marcu»”, Acta Neophilologica, 2(XXII), s. 123–136. doi: 10.31648/an.5589.