Toczyńska-Pęksa, A. (2020) „Motyw wspomnień w późnej liryce Piotra Wiaziemskiego”, Acta Neophilologica, 2(XXII), s. 151–160. doi: 10.31648/an.5592.