Stawecka-Kotuła, A. (2020) „Stopień pasywizacji tekstów prawniczych w oryginale i w przekładzie. Analiza kontrastywna angielsko-francusko-polska”, Acta Neophilologica, 2(XXII), s. 187–198. doi: 10.31648/an.5595.