Orzechowska, J. (2020) „Słownik psychologiczno-lingwistyczny «Zmysły, emocje i przymiotniki języka rosyjskiego» – nowe narzędzie w pracy tłumacza”, Acta Neophilologica, 2(XXII), s. 199–208. doi: 10.31648/an.5596.