Jarynowski, A., Czopek, K. i Paradowski, M. B. (2021) „«Keep your friends close»: Przyswajanie języka obcego poprzez interakcje rówieśnicze a edukacja zdalna w dobie pandemii”, Acta Neophilologica, 2(XXIII), s. 115–132. doi: 10.31648/an.6660.