Tarnowska, B. (2021) „Obraz kaukaskich rzek w poezji Tadeusza Łady-Zabłockiego”, Acta Neophilologica, 2(XXIII), s. 147–162. doi: 10.31648/an.6662.