Pluskota, T. (2015) „WPŁYW JĘZYKA URZĘDOWEGO NA SYSTEM NAZEWNICZY MIESZKAŃCÓW PARAFII PRAWOSŁAWNEJ W BIAŁOWIEŻY NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU ORAZ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (NA PODSTAWIE ZAPISÓW W KSIĘGACH METRYKALNYCH)”, Acta Neophilologica, 2(XVII), s. 53–59. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/755 (Udostępniono: 10 grudzień 2023).