Grabowska, K. (2014) „POLONIZMY LEKSYKALNE W WYBRANYCH LATOPISACH BIAŁORUSKO-LITEWSKICH”, Acta Neophilologica, 2(XVI), s. 25–35. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/772 (Udostępniono: 10 grudzień 2023).