Graczykowska, T. (2014) „UWAGI O JĘZYKU PROPAGANDY POLITYCZNEJ W PRASIE POLSKOJĘZYCZNEJ WYDAWANEJ W ZSRR W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (NA PRZYKŁADZIE «TRYBUNY RADZIECKIEJ»)”, Acta Neophilologica, 2(XVI), s. 37–46. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/773 (Udostępniono: 7 grudzień 2023).