[1]
J. Nawacka, „DERYWATY CZASOWNIKOWE OKREŚLAJĄCE MIŁOŚĆ, EROTYKĘ I SEKS WE WSPÓŁCZESNYM ROSYJSKIM ŻARGONIE MŁODZIEŻOWYM”, an, nr XI, s. 27–34, grudz. 2009.