[1]
M. Piotrowska-Mazurowska, „DERYWATY RZECZOWNIKOWE WE WSPÓŁCZESNYM ROSYJSKIM ŻARGONIE NARKOMANÓW”, an, nr XI, s. 35–44.