[1]
G. Ojcewicz, „DEKLARACJA NIEZALEŻNOŚCI JAROSŁAWA MOGUTINA: WIZJA BEZ SZANS NA SPEŁNIENIE?”, an, nr IX, s. 131–142, grudz. 2007.