[1]
M. Garcarz, „TŁUMACZENIE DRACULl - FILMU FRANCISA FORDA COPPOLI JAKO PRZYKŁAD SKUTECZNEJ WALKI O ZGODNOŚĆ PRZEKŁADU Z ORYGINAŁEM”, an, nr VI, s. 69–80, grudz. 2004.