[1]
H. Smorczewska, „O POEZJI RELIGIJNEJ WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO BAROKU”, an, nr IV, s. 35–43, grudz. 2002.