[1]
T. Zienkiewicz, „POLONIKA W MIESIĘCZNIKU «KIJEWSKAJA STARINA» (1882-1906). ZARYS PROBLEMATYKI”, an, nr IV, s. 45–52, grudz. 2002.