[1]
J. Sobczak, „POSTAĆ GRISZKI RASPUTINA W ŚWIETLE OSTATNICH PUBLIKACJI HISTORYCZNYCH”, an, nr IV, s. 99–111, grudz. 2002.