[1]
M. Sarnowski, „O MOŻLIWOŚCIACH PARCELACJI PRZESTRZENI KOMUNIKACJI NEGATYWNEJ W JĘZYKU POLSKIM”, an, t. 1, nr V, s. 117–127, grudz. 2003.