[1]
A. Bartoszewicz, „Niepoznane formacje rosyjskie typu побольше, побыстрее”, an, nr III, s. 5–10, grudz. 2001.