[1]
W. Popiel-Machnicki, „Świat przedstawiony w imażynistycznej poezji Siergieja Jesienina”, an, nr III, s. 239–248, grudz. 2001.