[1]
I. Rudziewicz, „Przyroda w poezji Franciszka Bahuszewicz”, an, nr III, s. 259–263, grudz. 2001.