[1]
B. Kozak, „KIM JEST AMFINOGEN KRYŻANOWSKI – TAJEMNICZY MNICH Z SATYRY SYMEONA Z POŁOCKA”, an, t. 1, nr XXI, s. 69–79, cze. 2019.