[1]
A. Raspapou, „GRA Z GATUNKIEM JAKO SPOSÓB PRZEZWYCIĘŻENIA KRYZYSU TRADYCYJNYCH FORM W LITERATURZE BIAŁORUSKIEJ (NA PODSTAWIE DZIENNIKA FACEBOOKOWEGO RADZIWA «PRUDOK» ANDRUSIA HORWATA)”, an, t. 1, nr XXI, s. 79–85, cze. 2019.