[1]
I. A. Ndiaye, „O translokacji nomina propria w dziele literackim (na przykładzie polskiсh tłumaczeń powieści Doktor Żywago Borisa Pasternaka)”, an, t. 2, nr XXI, s. 187–200, grudz. 2019.